Comisii de specialitate

Primăria Comunei Fărcaşele

 I. Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei, servicii si comert, programe de dezvoltare economico-sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala si protectia mediului, formată din:

 1. Craciun Oprea - presedinte
 2. Munteanu Marinel - secretar
 3. Vladu Leon Viorel - membru 
 4. Florea Gheorghe - membru
 5. Nicolae Ion - membru

II. Comisia pentru activităţi social- culturale, invatamant, culte, sanatate si familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activitati sportive si de agrement, formată din:

 1. Cunzet Dorina - presedinte
 2. Cirstea Florea - secretar
 3. Duinea Dan - membru
 4. Grigorie Marin - membru
 5. Popa Costica - membru

III. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, formată din:

 1. Tudor Nicuta - presedinte
 2. Patru Fernando Mirel - secretar
 3. Pasarica Stelian - membru

Stiri MDRAP

Ultimele stiri