Va aflati aici:

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei Fărcașele, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economico-socială, amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodarire comunală şi protecţia mediului.
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 141, alin. (10) și (11) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ, prezintă următorul:

1. NICOLAE ION – preşedinte
2. COTEȚ MITICĂ – secretar
3. POPA COSTICĂ – membru
4. CÎRSTEA FLOREA – membru
5. TUDOR DOREL – membru

 

2.Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive şi de agrement.
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 141, alin. (10) și (11) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ, prezintă următorul:

1. FLOREA GHEORGHE – preşedinte
2. CUNZET DORINA – secretar
3. PĂSĂRICĂ STELIAN – membru
4. GRIGORIE MARIN – membru
5. CRĂCIUN OPREA – membru

 


3.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 141, alin. (10) și (11) din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ, prezintă următorul:

1. NĂUIU ADRIAN ȘTEFAN – preşedinte
2. TUDOR NICUȚĂ - secretar
3. RADU IONUȚ – membru
 

 

PROGRAM AUDIENTE PRIMAR/SECRETAR

LUNI-VINERI: 8:00 - 12:00

 

PROGRAM DE FUNCTIONARE

LUNI: 8:00 - 16:00

MARTI: 8:00 - 16:00

MIERCURI: 8:00 - 16:00

JOI: 8:00 - 16:00

VINERI: 8:00 - 16:00